Mreža žensk |

Portreti članic

Sandra Gjergjek

Sandra Gjergjek, Modna Kravata Gjergjek

modna.kravata@t-2.net

"Voditi uspešno, stabilno podjetje in s svojim znanjem pomagati mladim v Prekmurju, da si tukaj ustvarijo svojo kariero," je poslanstvo, ki si ga pripisuje Sandra, uspešna pomurska podjetnica, direktorica podjetja Modna Kravata Gjergjek. V sodelovanju s Pomursko mrežo žensk vidi predvsem druženje in motivacijo za nove ideje. 

Sanja Kropec

Sanja Kropec, GF inspiro, družba za celostno komuniciranje. d.o.o.

sanja.kropec@gf-inspiro.si

"Upravljanje pomurskih tržnih znamk s celostnega vidika je področje, ki me najbolj veseli." Od razvoja tržnih znamk, tržnega komuniciranja, odnosov z javnostmi, digitalnega komuniciranja, upravljanja sodobnih komunikacijskih kanalov in organizacije dogodkov, Sanja vidi izziv v vsaki dodeljeni nalogi in ravno zaradi tega se je že kot študentka odločila ustvariti lastno podjetje GF inspiro. Pred kratkim je s skupino prijateljev vzpostavila tudi spletno aplikacijo Goldfish, ki je namenjena predvsem mladim. Mladi lahko na Goldfishu zberejo vse želje na enem mestu, jih delijo s prijatelji in si ob rojstnih dnevih želje tudi medsebojno uresničijo. 

Cvetka Horvat

Cvetka Horvat, Čustvena svoboda, Cvetka Horvat s.p.

cvetka@custvena-svoboda.si

Kot AAMET izvajalka EFT metode Cvetka pridobljeno znanje in izkušnje uspešno prenaša naprej. Uči, kako na hiter, preprost in učinkovit način - s tapkanjem s prsti po določenih točkah na obrazu in telesu - izboljšati kvaliteto življenja, počutje, kako odstraniti ovire do zastavljenih ciljev. Seznam vsega, pri čemer je EFT metoda učinkovita, je neizčrpen. Za posameznike in skupine ljudi vseh starosti, za vse sredine izvaja prilagojene programe, ki prinašajo izredne rezultate. In ravno ti so tisti, zaradi katerih se informacija o tapkanju nezadržno širi. "Vse več nas je, ki hočemo VEČ in veliko lažje je, ko poznaš orodje. S tem neprecenljivim znanjem izboljšamo odnose, vsakdanje obveznosti opravljamo brez stresa, kar povzroča še več veselja doma in obilo uspehov v delovnem okolju. Pogled nase in na okolico je prijaznejši. In kar je ob vsem tem zelo pomembno - na vse to se odzove naše telo, hvaležno nam povrne in počutimo se krasno! Vem, KAKO. Naučila bom tudi vas. Tapkali bomo skupaj." Več o Cvetki in EFT metodi si lahko preberete na spletni strani Čustvena svoboda

Vida Toš

Vida Toš, novinarka

vida.tos@vestnik.si

Njen karierni cilj je preživeti, želi pa vplivati na dvig pozitivnosti, duhovnega razvoja in ekološke ozaveščenosti v družbi. Vida, novinarka za Vestnik, v mreži žensk vidi predvsem sprostitev. 

Terezija Cuk

Terezija Cuk, Sobe Doris

turizemdoris@siol.net

Terezija si želi vplivati na razvoj turizma in tako kot uspešna sobodajalka vodi podjetje Turizem Doris. V sodelovanju v mreži žensk vidi predvsem priložnost za druženje in komunikacijo o svoji ponudbi.

Jolanda Lazar

Jolanda Lazar, OŠ Šalovci

jolanda.lazar@guest.arnes.si

Svoje poslanstvo opredeljuje kot učenje in poučevanje tujih jezikov. V mreži žensk vidi predvsem prostor za druženje, spreminjanje in premikanje mej, predvsem v glavah. 

Vanja Lebar

Vanja Lebar, Lebarorama

lebarorama@gmail.com

"Umska poigraVanja z BesedoVanja do miselnega KUng Fu-ja, za vse generacije. Razvijajo družabnost imajo razbremenilen učinek in izboljšujejo spomin." Vanjino poslanstvo, ki ga še kako rada deli z ostalimi. Več o njem si lahko preberete na Lebarorama. Mreža žensk ji omogoča razbremenitev in družbeno pripadnost.

Barbara Karoli

Barbara Karoli, zdravstvena nega, psihoterapija

karoli.barbara@gmail.com

Barbara si želi pomagati ljudem v stiski, vplivati na bolj zdravo življenje in izboljšanje kvalitete življenja. V mreži žensk vidi podporo, zavezništvo, socialno in poslovno mrežo ter vzajemnost. 

Iris Faflek Lukač

Iris Faflek Lukač, Societa, svetovalni center, Iris Faflek Lukač s.p.

societa.svetovanje@gmail.com

V okviru svojih dejavnosti podjetja Societa  omogoča izobraževalne in svetovalne storitve, najem kombijev in osebnih vozil. Njeni karierni cilji so "povezani s širjenjem kompetenc zaposlenih v podjetju in vzporedno rastjo ter razvijanjem novih partnerstev".

Jožica Tratar

Jožica Tratar, učiteljica geografije in zgodovine na OŠ Šalovci

tratar.jozica@gmail.com

"Nadgrajevati svoje znanje in preko poslanstva svojega dela razvijati in krepiti družbene vrednote ter ključne kompetence vseživljenjskega učenja" je Jožičina želja. Mreža žensk zanjo predstavlja prijetno druženje in sodelovanje, izmenjavo mnenj in izkušenj, pridobitev novih spoznanj, soustvarjalnost, posvet, komunikacijo, nasvet in način razmišljanja.

Jasna Glavač

Jasna Glavač,

jasnaglavac@gmail.com

Mreža žensk ji pomeni povezovanje, informiranje, deljenje izkušenj in nasvetov, iskanje inovativnih rešitev za določena področja, prijetno in ustvarjalno druženje. S svojim znanjem na področju socialnega dela, dela v duševnem zdravju in z otroki z MVO želi vplivati predvsem na dvig kakovosti življenja ljudi v naši regiji. 

Sabina Šajher

Sabina Šajher, Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p., Beltinci; Prijlika, društvo za spodbujanje socialnega, ekološkega in trajnostno naravnanega razvoja

sajhers@gmail.com, zrirap@gmail.com

Kot univ. dipl. soc. delavka in pobudnica socialnega podjetništva v občini Beltinci želi prispevati k vključenosti najbolj ranljivih skupin prebivalstva v različne družbene sfere in prispevati k skupnosti, ki bo čutila odgovornost tako do drugih, kot tudi do narave. Predvsem želi s svojim udejstvovanjem biti del aktivne, osveščene in socialne družbe.  

Sabina: "Mreža žensk mi pomeni priložnost za povezovanje in izmenjavo mnenj, izkušenj ter znanj pomurskih žensk in skupno kreiranje uspešnih zgodb."

Maja Hočevar

Maja Hočevar, Pedagoginja na OŠ Bakovci in trenerka šaha ŠD Radenska - Pomgrad

maja85hocevar@gmail.com

Maja si želi ustanoviti svojo uspešno šahovsko šolo za vse generacije z namenom krepljenja logičnega mišljenje, urjenja koncentracije ter ob tem razvijati razne sposobnosti. "Šahovska igra nas uči sprejemanja pravih odločitev med več možnostmi, pozitivnega sprejemanja porazov, učinkovito spoprijemanje s stresom ter optimistične naravnanosti v vsaki situaciji."

Mreža žensk ji pomeni kreativno druženje in iskaje poslovnih rešitev, idej ter izkušenj.


Jana Nusdorfer Recek

Jana Nusdorfer Recek, šolska svetovalna služba, dodatna strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami, izobraževanje odraslih

recekjana@gmail.com

Jana v Pomurski mreži žensk vidi predvsem priložnost, kjer lahko ženska ženski ponudi nasvet in pomoč. Njena želja je pridobiti zaposlitev na področju dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami ali na področju izobraževanja odraslih, dokončati študij in razširiti poznanstva. 

Lidija Goltnik

Lidija Goltnik, ekonomistka

lidija.goltnik@gmail.com

"Želim vplivati k osveščanju ljudi, da skupaj zmoremo več, da lahko bolj zdravo in polno živimo, če sami kaj vzgojimo ali naredimo, znanje in izkušnje pa delimo z drugimi. Želim vzpostavljati sisteme kakovosti v podjetju, promovirati pomen zdravja in dobrih medsebojnih odnosov na delovnem mestu, spodbujati sodelovanje, iskati drugačnost in sprejemati spremembe." Lidija v mreži žensk vidi predvsem povezovanje, spodbudo, ustvarjanje, druženje, nove ideje in znanja, primere dobrih praks. Več o njenem delovanju si lahko preberete na spletni strani www.blazina.com.

Ljerka Radovanović

Ljerka Radovanović, Hiša Tara, sobe in studio zdravja in lepote, Moravske Toplice

ljerkartara@gmail.com

Ljerkin karierni cilj je izboljšati domačo turistično ponudbo v smislu boljše kvalitete, širše ponudbe z poudarkom na naravni, domači in okolju ter človeku prijazni ponudbi. S tem namenom v Hiši Tara uvajajo nove naravne produkte kot so domača mila in kozmetika, izdelki iz meda ter nove marketinške prijeme. Kot pedagoškem delavcu, magistri s področja turizma ter z dolgoletnimi izkušnjami v gospodarstvu pa je njen cilj prenesti dosedanje dobre in slabe izkušnje, ki jih je pridobila. "Namreč časi, ko nam je država poiskala zaposlitev, reševala naše osnovne življenjske potrebe, so mimo. Če želimo preživeti, moramo spremeniti to miselnost, tako, da svoje znanje in veščine oblikujemo v ponudbo, ki bo zanimiva ali za trg ali za delojemalce. Iz lastnih izkušenj vem, da je učenje življenjski proces, ne konča se s šolo pa tudi ne s trenutno mogoče uspešno kariero." Mrežo žensk dojema kot možnost spoznavanja novih ljudi (žensk), ki delujejo na različnih področij. Prav tako je to idealna možnost izmenjave novih idej, izkušenj, nasvetov oz. ena možnost širitve obzorja. Na koncu koncev pa tudi idealna možnost novih poslovnih sodelovanj ter kakovostno preživet čas v smislu svetovanja in izmenjave izkušenj.

Simona Baler

Simona Baler, S Form, Simona Baler s.p.

simona.baler@sform.si

"Moji cilji so, da znanje, ki sem si ga pridobila na področju marketinga v velikih gospodarskih družbah, predvsem v živilski in tekstilni branži uporabim pri svetovanju podjetjem in posameznikom, ki se lotevajo nove poslovne poti. Želim si, da bi se vsi v družbi zavedali, da nas edino poštenost in iskrenost lahko na poslovnem področju vodita do zadovoljstva in uspeha." Mreža žensk Simoni pomeni druženje, izmenjavo informacij, izkušenj in znanja. Želi si, da bi povezani imeli več vpliva na okolje v katerem živimo in vnesli nekatere spremembe, ki so nujno potrebne za bolj kvalitetno življenje.

Lučka Bačič

Lučka Bačič, Praktično usposabljanje in mednarodna mobilnost / univ .dipl. ekon., inž., Dvojezična srednja šola Lendava

lucka.bacic@amis.net

Lučkin cilj je sodelovati/se usposabljati za vključevanje podjetniškega izobraževanja v šolah/ustanovah za poklicno izobraževanje in v programih mednarodnih mobilnosti. S podjetno naravnanim učenjem (k bolj podjetniški kulturi) in podjetniškim izobraževanjem v povezavi s podjetji bi želela razvijati samoiniciativnost in podjetnost pri dijakih. S spodbujanjem dijakov k udeležbi v programih mednarodne mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja, pa krepiti ustvarjalnost dijakov, poklicne ter osebne kompetence, kar vse vpliva na lažje vključevanje na trg dela in na njihov socialni razvoj. V Mreži žensk vidi poznavanje, pridobivanje idej, širjenje mreže in aktivnost.

Bernarda Žohar Šarotar

Bernarda Žohar Šarotar, socialno delo, Društvo Mozaik

bernarda.zohar@gmail.com

Bernarda deluje na področju socialnega dela v Društvu Mozaik.

Darja Dravec

Darja Dravec, Ljudska univerza Murska Sobota

darja.dravec@lums.si

Darja uživa pri delu z ljudmi in za ljudi, zato z veseljem deluje na področju izobraževanja in sociale. Pomursko mrežo žensk vidi kot novost, potrebo v okolju in priložnost za delovanje.  

Lidija Šömen

Lidija Šömen, Zavod za socialni razvoj Murska Sobota

zavodsr@gmail.com

Kot ustanoviteljica in vodja Zavoda za socialni razvoj Murska Sobota želim delovati v smeri razvoja človeških virov, spodbujanja inovativnosti, spodbujanja družbeno koristnega dela, kulture in umetnosti, socialno - ekonomskega ter osebnega razvoja. Sem pobudnica vzpostavitve Pomurske mreže žensk in koordinatorka mreže. Več o tem si lahko preberete pod zavihkom kontakt. Prosti čas pa namenjam biodanzi, druženju s prijatelji ob taroku ali bridgu in družini.

 

Irena Baša

Irena Baša, ezoterika, Odin

irena.basa@gmail.com

Svoje poslanstvo Irena opredeljuje kot ozaveščanje, z mrežo žensk pa si želi predvsem širiti ljubezen. 

Aleksandra Pinterič

Aleksandra Pinterič,

aleksandra.pinteric@gmail.com ; www.aleksandrapinteric.com

Navihanost, ideje, vztrajnost in občutek za otroško dušo – ja, to me zaznamuje.

Kot deklica z vedno razbitimi koleni, polna idej in navihanosti, sem požirala pravljični svet Arabele, njenega prstana in posebnih belih kamnov, za katere sem verjela, da me bodo nekega dne odpeljali v svet, kjer je vse mogoče.

Tako sem nekaj let delala na razvoju vrednot pri otrocih s pravljicami. Sedaj pa je tu nova pot, na kateri želim pomagati otrokom in ljudem, da prepoznajo jazbece in s tem stopijo korak bliže na poti do sebe, lastne vere in notranjega miru. Ja, notranji mir – uganka sodobnega človeka.

Sprašujete kakšne jazbece? Jazbece.  Zadnjih nekaj let sem delala na razvoju ideje o jazbecih. Gre za prispodobo in zgodbo, ki izjemno pomaga otrokom, kakor tudi odraslim na osebnem poslovnem in družinskem polu, da prepoznavajo notranje neprijetne vzorce in jih začnejo sprejemati, obvladovati. Vse skupaj se zaokrožila v knjigo A maš jazbeca? namenjeno odraslim.

Marija Sraka

Marija Sraka, podjetnica

marija.sraka25@gmail.com

»Ponosna sem da ustvarjam na področju najboljših naravnih resursov, povezujem naravno in duhovno, raziskujem  v turizmu in šolstvu v smeri odličnosti. Kot ženska pa sem vesela, da je mreža žensk združila žensko energijo Pomurja s ciljem postaviti Pomurje in ženske na pravo mesto.«

Alenka Samec Radonjić

Alenka Samec Radonjić, pravnica SGP Pomgrad d.d.

alenka.samec@sgp-pomgrad.si

"Kot univiverzitetna diplomirana pravnica se poleg  prava, predvsem delovnega, ki mi je najbolj pri srcu, ukvarjam s kadri v podjetju. Rada se izobražujem, spoznavam nove ljudi in se trudim nova znanja izkoristiti   pri delu, kot zasebno. Sem mediator, arbiter, aktivna pri Odboru človeških virov pri PGZ, Društvu pravnikov za gospodarstvo v Pomurju ter Kadrovski zvezi.

Vključitev v Mrežo žensk vidim kot možnost povezovanja ljudi v regiji,  ki si želijo izmenjati izkušnje,  se naučiti česa novega, ter se seznaniti z dogodki v Pomurju." 

© 2015 Zavod za socialni razvoj Murska Sobota, izdelava: gf-inspiro.si